Sprzeciw, zarzut, protest... Nazewnictwo ma znaczenie trzeciorzędne. Ważne jest Twoje stanowisko wypowiedziane we właściwym czasie.