You are currently viewing Legitymacja bierna- powództwo ojca o ustalenie ojcostwa

Legitymacja bierna- powództwo ojca o ustalenie ojcostwa

Należy pamiętać, że ojciec, który zamierza wystąpić na drogę sądową z powództwem o ustalenie ojcostwa zobowiązany jest pozwać nie tylko dziecko ale również jego matkę.

Powyższa zasada znajduje swoje odzwierciedlenie w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w art. 84 § 4, który jednoznacznie stanowi, że:

Domniemany ojciec dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce.

Jedyny wyjątek stanowi sytuacja, w której matka dziecka nie żyje. W takim przypadku, powództwo wytacza się przeciwko dziecku.

Jeżeli natomiast dziecko nie żyje – powództwo wytacza się przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.

Niewłaściwe ustalenie stron procesu naraża powoda na zarzut braku legitymacji biernej, co będzie skutkować przegraniem procesu.

Ten post ma jeden komentarz

  1. Krzysztof

    Dzień Dobry,
    Poprosiłbym o przybliżenie podstaw do pozwu, czy muszą być spełnione jakieś specjalne przesłanki czy też można taki pozew złożyć opierając się na tak zwanym „przeczuciu”?

Dodaj komentarz