Legitymacja bierna- powództwo ojca o ustalenie ojcostwa

Legitymacja bierna- powództwo ojca o ustalenie ojcostwa

Należy pamiętać, że ojciec, który zamierza wystąpić na drogę sądową z powództwem o ustalenie ojcostwa zobowiązany jest pozwać nie tylko dziecko ale również jego matkę.

Powyższa zasada znajduje swoje odzwierciedlenie w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w art. 84 § 4, który jednoznacznie stanowi, że:

Domniemany ojciec dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce.

Jedyny wyjątek stanowi sytuacja, w której matka dziecka nie żyje. W takim przypadku, powództwo wytacza się przeciwko dziecku.

Jeżeli natomiast dziecko nie żyje – powództwo wytacza się przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.

Niewłaściwe ustalenie stron procesu naraża powoda na zarzut braku legitymacji biernej, co będzie skutkować przegraniem procesu.

Dodaj komentarz