You are currently viewing Koszt opłaty od pozwu w sprawach cywilnych-majątkowych

Koszt opłaty od pozwu w sprawach cywilnych-majątkowych

Dłużnicy zwlekają z zapłatą? Straciliście cierpliwość dzwoniąc i pisząc do kontrahenta, że oczekujecie przelewu? Pracodawca zbywa Was z tygodnia na tydzień i słyszysz powtarzające się obietnice, że na pewno jutro lub już wczoraj został zrobiony przelew?

Zastanawiałeś się czy to nie czas, by zacząć dochodzić swoich praw na drodze sądowej ale powstrzymuje Cię ogólne stwierdzenie, że „gra nie jest warta świeczki”, „koszty zjedzą korzyści”, no „przecież to i tak strata czasu i pieniędzy”?

Poniżej przedstawiamy skrótowe zestawienie kosztów wniesienia pozwu w sprawach majątkowych, czyli najczęściej spotykanych pozwach o zapłatę należnej od dłużnika kwoty.

To właśnie wspomniana kwota jako roszczenie główne będzie miała wpływ na wysokość opłaty od pozwu, ponieważ stanowić będzie podstawę wartości przedmiotu sporu (w skrócie WPS).

Pamiętaj, że zgodnie z art. 20 k.p.c. – „Do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego.”.

W przeważającej części spraw, w których WPS wynosi:

1) do 500 złotych – opłata = 30 złotych;
2) ponad 500 złotych do 1 500 złotych – opłata = 100 złotych;
3) ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – opłata = 200 złotych;
4) ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych – opłata = 400 złotych;
5) ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – opłata = 500 złotych;
6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – opłata = 750 złotych;
7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – opłata = 1 000 złotych.

Jednak, gdy WPS przekroczy 20.000 złotych opłata zmieni swój stały charakter na stosunkowy i będzie liczona w następujący sposób:
5% WPS ale nie więcej niż 200 000 złotych. Oznacza to, że:
  1. W sprawie o zapłatę 35.000 złotych koszt opłaty od pozwu wyniesie 35.000 * 0,05 = 1.750 złotych;
  2. W sprawie o zapłatę 5.000.000 złotych koszt opłaty od pozwu wyniesie 200.000 złotych, ponieważ 5.000.000  * 0,05 = 250.000 złotych, co przekracza maksymalny koszt opłaty od pozwu.

Art 13 ust. 1 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Zgodnie z ogólna zasadą koszt opłaty od pozwu wraz z innymi kosztami procesu – pokrywa strona przegrywająca.

Jeśli nie posiadacie wystarczających środków na pokrycie opłaty od pozwu, poszukujecie sposobu na zmniejszenie wartości opłaty lub nie wiecie w jaki sposób ją wyliczyć – zespół SPRZECIW.ORG pozostaje do Państwa dyspozycji. Napisz do nas.

Dodaj komentarz