You are currently viewing Koszt opłat za czynności adwokackie w sprawach cywilnych o zapłatę

Koszt opłat za czynności adwokackie w sprawach cywilnych o zapłatę

Kwestia wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika często staje się barierą, od której odbija się wierzyciel na sądowej drodze dochodzenia swych roszczeń. Jednak, czy w rzeczywistości jest to zasadne? Czy warto rezygnować z zarobionych pieniędzy przez stwierdzenie, że „więcej wydam na prawnika niż chcę odzyskać”.

Odpowiadając na przedmiotowe pytanie należy w pierwszej kolejności wskazać, że koszt porady prawnej to rzecz indywidualna i w dużej mierze zależna od stopnia skomplikowania tematu, co więcej nie musi kończyć się złożeniem pozwu. Jeżeli jednak decydujemy się na korzystanie z usług prawnika, który ma nas reprezentować w sądzie to warto sięgnąć do źródła, na podstawie którego ustalane są koszty.

Mowa tutaj o Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie. W powyższym akcie wskazano minimalne opłaty za czynności adwokackie, te z kolei są uzależnione od wartości przedmiotu sporu.

Zgodnie z powyższym w sprawach o zapłatę gdzie WPS wynosi:

1 ) do 500 zł – minimalna opłata = 90 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – minimalna opłata = 270 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – minimalna opłata = 900 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – minimalna opłata = 1800 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – minimalna opłata = 3600 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – minimalna opłata = 5400 zł;

7 ) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – minimalna opłata = 10 800 zł;

8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – minimalna opłata =15 000 zł;

9) powyżej 5 000 000 zł – minimalna opłata = 25 000 zł.

Z kolei w sprawach prostszych, które zostałyby zakończone wydaniem nakazu zapłaty, tj. nie wymagałyby rozprawy – stawki minimalne są odpowiednio niższe i wynoszą przy wartości przedmiotu sporu:

1) do 500 zł – minimum 60 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – minimum 180 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – minimum 600 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – minimum 1200 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – minimum 2400 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – minimum 3600 zł;

7) powyżej 200 000 zł – minimum 7200 zł.

W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów zastosowanie będą miały opłaty z pierwszego przedziału.

Oznacza to, że adwokat nie powinien podejmować się prowadzenia określonego typu sprawy za stawkę niższą, niż wskazana powyżej, chyba że

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza gdy przemawia za tym sytuacja materialna lub rodzinna klienta albo rodzaj sprawy, adwokat może ustalić opłatę niższą niż stawka minimalna albo zrezygnować z opłaty w całości.

W praktyce należy liczyć się z tym, że profesjonalny pełnomocnik może ustalić swoją stawkę na wyższym poziomie niż opłaty minimalne – co jednak powinno być ustalone przy rozpoczęciu współpracy.

Zgodnie z ogólna zasadą koszt opłaty za zastępstwo procesowe (przeważnie w kwocie minimalnej) wraz z innymi kosztami procesu – pokrywa strona przegrywająca.

Jeśli nie posiadacie wystarczających środków na pokrycie opłaty minimalnej za czynności adwokata, poszukujecie sposobu na ich zmniejszenie lub nie wiecie w jaki sposób ją wyliczyć – zespół SPRZECIW.ORG pozostaje do Państwa dyspozycji. Napisz do nas.

Dodaj komentarz